Ein Gedi Botanical Garden

צמחיית המדבר

ים המלח ואזור מדבר יהודה מהווים מערכת אקולוגית מדהימה. קשה להאמין שצמחים יכולים לשרוד ביובש ובחום של אזור צחיח זה, אבל זה קורה. הצמחים התאימו עצמם לתנ...